NAYAATTO นาย่าแอตโต้ เกษตรอินทรีย์ 100 %

nayaatto นาย่าแอตโต้ 

naya green นาย่ากรีน nyg2015 คลังสินค้า บริษัท นาย่ากรีน จำกัด

นาย่า แอตโต้ NAYAATTO อาหารเสริมพืชอินทรีย์ ชนิดเข้มข้น ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ขวดเดียวจบ ครบกระบวนการ ไม่ต้องใส่สารจับใบ ผสมกับยาหรือปุ๋ยอื่นๆ ได้ 

   นาย่าแอตโต้ นวัตกรรมปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นาย่า แอตโต้ (NAYA ATTO) อาหารเสริมสำหรับพืช สกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง, ขมิ้นขาว, เสาวรส, สัปปะรด, พริก, ไพล, มะเขือเทศ, ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน นาย่า แอตโต้ ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีถึง 50% ข้อควรปฏิบัติ สำหรับการใช้นาย่า แอตโต้ 

1.ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย 

2.ฉีดพ่นช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00 - 09.00 น. 

3.น้ำที่ใช้ผสม นาย่า แอตโต้ ควรเป็นน้ำสะอาด 

4.ทำความสะอาดถังฉีด ให้สะอาด 5.ห้ามฉีดจี้ ฉีดซ้ำ และห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนด พืชอาจเหลืองได้ 

สั่งซื้อ นาย่าแอตโต้ NAYAATTO

กดภาพสั่งซื้อ

สรรพคุณ NAYAATTO นาย่าแอตโต้

    นาย่า แอตโต้ 100 ชีชี อาหารเสริมพืช สกัดจากสมุนไพร ชนิดเข้มข้น 15 ชนิด 

ได้แก่ ขมิ้นเหลือง, ขมิ้นขาว, เสาวรส, สับปะรด, พริก, ไพร, มะเขือเทศ, ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compounds of Agriculture) ช่วยให้พืชเติบโตตั้งแต่ระบบเซลล์ ผ่านระบบโครงสร้างพืช ตั้งแต่ใบ ดอก ผล ลำต้น ราก ให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืช

นาย่า แอตโต้ 

ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิต ช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี

วิธีใช้

ผสม นาย่า แอตโต้ 1 ซีซี กับน้ำ 20 ลิตร​

คำเตือน

ศึกษาเอกสารที่แนบในกล่องให้เข้าใจก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ความคิดเห็น